Uvjeti korištenja

Suglasnost.

Pristup ovoj mrežnoj stranici i korištenje materijala i podataka sadržanih na njoj podliježe niže navedenim uvjetima i odredbama, a uređen je mjerodavnim zakonima i propisima. Svaki daljnji pristup i pretraživanje smatra se bezuvjetnim i neograničenim pristankom na navedene pravne uvjete i odredbe korištenja, kojim se stavljaju izvan snage svi možebitni prijašnji sporazumi o korištenju ove mrežne stranice sklopljeni između korisnika i tvrtke Sandoz d.o.o..

Medicinske informacije/bolesti.

Podaci o medicinskim proizvodima koje Sandoz International GmbH objavljuje na ovim mrežnim stranicama namijenjeni su isključivo kao općenite informacije. Mnogi od navedenih lijekova i medicinskih proizvoda dostupni su isključivo uz recept liječnika ili drugog kvalificiranog medicinskog stručnjaka, a nisu svi proizvodni nužno dostupni u svim državama. Podaci o medicinskim proizvodima ne iznose se u svrhu davanja potpune medicinske informacije ili upute o korištenju pojedinih proizvoda. ZA SAVJET O SVAKOM KONKRETNOM ZDRAVSTVENOM PROBLEMU OBRATITE SE IZRAVNO SVOJEM LIJEČNIKU ILI NADLEŽNOM ZDRAVSTVENOM OSOBLJU. SANDOZ d.o.o. NE DAJE OSOBNE MEDICINSKE SAVJETE U SVEZI S DIJAGNOZOM BOLESTI I NAČINU LIJEČENJA. Za potpunu medicinsku informaciju o lijekovima koji se izdaju na recept ili medicinskim pomagalima (uključujući njihove terapijske blagodati i moguće nuspojave) obratite se liječniku koji skrbi o vašem zdravlju ili drugom kvalificiranom medicinskom stručnjaku. Medicinski stručnjaci mogu dobiti potpunu informaciju o lijeku iz opisa svojstava i upute o korištenju. Međutim, sadržaj upute se može razlikovati u pojedinim državama. Stoga preporučujemo da se bolesnici, liječnici i ostalo zdravstveno osoblje za specifične informacije i upute u svezi s proizvodima koji su registrirani u njihovoj državi izravno obrate lokalnim medicinskim izvorima i tijelima koja izdaju odobrenje za stavljanje lijekova i medicinskih proizvoda u promet. Nadalje, važeći zakonski propisi u mnogim državama ograničavaju (ili potpuno zabranjuju) mogućnost da Sandoz d.o.o. osigura informacije i/ili izravno odgovori na upite bolesnika o lijekovima koji se izdaju na liječnički recept. Međutim, Sandoz d.o.o. će sukladno važećim lokalnim zakonima osigurati tražene informacije i/ili izravno odgovoriti na upite kvalificiranih medicinskih stručnjaka.

Korištenje informacija.

Korisnici mogu slobodno pretraživati ove mrežne stranice, ali se sadržaji objavljeni na njima – uključujući tekst, slike, zvučne i video zapise („informacije“) – smiju pretraživati, preuzimati ili koristiti samo za nekomercijalne i osobne potrebe. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija, distribucija, promjena, prenošenje ili uporaba u komercijalne svrhe dopušteni su samo uz izričito pismeno odobrenje tvrtke Sandoz d.o.o.. Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz zadržavanje i isticanje svake obavijesti o autorskim pravima, odnosno upozorenja o drugom sličnom intelektualnom vlasništvu u posjedu Sandoz d.o.o. ili trećih osoba. Bilo koji sadržaj na ovim stranicama zaštićen je – osim ako nije drugačije navedeno – autorskim i sličnim pravima pa je svako korištenje koje odstupa od ovih pravnih uvjeta i odredbi dopušteno samo uz prethodno pismeno odobrenje tvrtke Sandoz d.o.o.. Sandoz d.o.o. ovime isključuje svaku zakonsku odgovornost za kršenje autorskih prava koje bi moglo proizaći iz pristupa i korištenja sadržaja nad kojima postoji autorsko pravo trećih osoba koje nisu povezane s tvrtkom Sandoz d.o.o.. Osim gore navedenog ograničenog prava korištenja, podrazumijeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stječu nikakva autorska ili druga prava korištenja sadržaja zaštićenih autorskim pravima u vlasništvu tvrtke Sandoz d.o.o. ili trećih osoba.

Robni žigovi/intelektualno vlasništvo.

Svi nazivi proizvoda objavljeni na ovim stranicama, bez obzira jesu li tiskani velikim slovima i označeni robnim žigom, zaštićeni su žigovi u vlasništvu tvrtke Sandoz d.o.o. i/ili trećih osoba. Na ovim stranicama mogu biti objavljene i informacije o patentima, tehnološkim postupcima, proizvodima, procesima, zatim zaštićeni povjerljivi podaci te informacije o drugim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Sandoz d.o.o. ili trećih osoba. Podrazumijeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stječu prava korištenja robnih žigova, patenata, poslovnih tajni, tehnoloških postupaka, podataka o proizvodima, procesima te ostalog intelektualnog vlasništva tvrtke Sandoz d.o.o. ili trećih osoba.
Jamstva i uskraćivanje prava. Iako Sandoz d.o.o. poduzima odgovarajuće mjere kako bi sve objavljene informacije bile točne i ažurne, moguće su tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Sandoz d.o.o. pridržava pravo izmjene, ispravka/dopune objavljenih informacija o proizvodima i uslugama u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Sandoz d.o.o. ne daje jamstvo ili pravo prigovora na točnost informacija. Sandoz d.o.o. ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za pogreške ili propuste u sadržaju ovih stranica. SVE INFORMACIJE SE UZIMAJU „TAKVE KAKVE JESU“. SANDOZ d.o.o. NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO ZA TOČNOST, POTPUNOST ILI KORISNOST OBJAVLJENIH INFORMACIJA. KORISNICI IZRIČITO PRIHVAĆAJU KORIŠTENJE OVIH STRANICA NA VLASTITU ODGOVORNOST. NI SANDOZ d.o.o., NI SANDOZ INTERNATIONAL GmbH, NI DRUGE ČLANICE SKUPINE NOVARTIS, NI IKOJA TREĆA OSOBA KOJA SUDJELUJE U STVARANJU, IZRADI I UPRAVLJANJU OBJAVLJENIM SADRŽAJIMA NE ODGOVARA ZA IZRAVNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, NEIZRAVNU ILI KAZNENU ŠTETU KOJA BI MOGLA PROIZAĆI IZ PRISTUPA I KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVIH STRANICA, ODNOSNO ZBOG BILO KAKVE POGREŠKE ILI PROPUSTA U SADRŽAJU. Neki pravni sustavi ne dopuštaju isključivanje od implicitnih jamstava, pa se prethodno navedena isključenja od odgovornosti možda ne odnose na sve korisnike.

Sandoz d.o.o. ne jamči da ove stranice ne sadrže viruse i ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za štete u računalnim sustavima ili drugom vlasništvu korisnika nastale kao rezultat pristupa i korištenja ovih mrežnih stranica i pohranjenih sadržaja, odnosno kao rezultat preuzimanja sadržaja. Sandoz d.o.o. pridržava pravo da u svako vrijeme, bez prethodne najave i bez ikakve odgovornosti ukine i obustavi ove mrežne stranice.
Informacije korisnika mrežnih stranica. Osim informacija uređenih Politikom zaštite osobnih podataka, svaka korisnička poruka ili sadržaj zaprimljen elektroničkim putem ili na drugi način, uključujući podatke, upite, komentare, prijedloge ili slično smatrat će se nepovjerljivim i nezaštićenim podacima nad kojima ne postoji autorsko pravo pošiljatelja. Svi zaprimljeni sadržaji korisnika postaju vlasništvo tvrtke Sandoz International GmbH i njegovih povezanih društava i mogu se koristiti u bilo koju svrhu, koja uključuje, ali nije ograničena na reproduciranje, preuzimanje, distribuiranje trećim osobama, objavljivanje, emitiranje ili postavljanje na mrežne stranice. Nadalje, Sandoz International GmbH pridržava pravo koristiti, bez naknade, ideje, koncepcije, know-how ili tehnike sadržane u porukama korisnika u bilo koju svrhu, koja uključuje, ali nije ograničena na razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

Globalni proizvodi.

Ove mrežne stranice mogu sadržavati informacije i o globalnim proizvodima i uslugama koje nisu dostupne na svim korisničkim lokacijama. Informacije o proizvodu ili usluzi objavljene na ovim stranicama ne daju jamstvo da će takav proizvod ili usluga biti nužno dostupni i na teritoriju države korisnika. Opisani proizvodi mogu biti podložni različitim regulativnim ograničenjima, ovisno o državi korisnika. Sukladno tome, informacije na pojedinim mrežnim stranicama mogu biti namijenjene samo određenim kategorijama stručnih korisnika ili korisnicima na teritoriju određene države. Nijedna informacija sadržana na ovim stranicama nije namijenjena u svrhu promocije ili reklame bilo kojeg proizvoda, niti kao preporuka za bilo koji proizvod koji nije odobren za uporabu u domicilnoj državi korisnika.

Isključivanje od odgovornosti.

Informacije i sadržaji koji se nalaze na ovim mrežnim stranicama ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili ulaganje u vrijednosnice, odnosno bilo koju drugu imovinu ili pravo. Naprotiv, stvarni rezultati mogu se materijalno razlikovati od prognoza, mišljenja ili očekivanja iznesenih na ovim stranicama, a informacije o dosadašnjim burzovnim kretanjima spomenutih vrijednosnih papira ne smiju se smatrati temeljem za donošenje projekcija i prognoza o njihovom budućem kretanju.
Poveznice na ove mrežne stranice. Sandoz d.o.o. nije upoznat sa sadržajem na mrežnim stranicama trećih osoba koje sadrže poveznice na ove stranice te ne preuzima nikakvu odgovornost za te sadržaje, niti za sadržaje bilo kojih drugih povezanih stranica. Korisnici koji to žele, mogu se povezati samo s početnom stranicom tvrtke Sandoz d.o.o.. Korisnici se ne mogu povezati ni s jednom drugom stranicom bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Sandoz d.o.o.. Korištenje i navođenje sadržaja ili dijela sadržaja pohranjenog na ovim stranicama na mrežnim stranicama trećih osoba dopušteno je samo uz prethodno pismeno odobrenje tvrtke Sandoz d.o.o..

Poveznice na mrežne stranice trećih osoba.

Zbog potreba korisnika ove mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice trećih osoba. Uvjeti korištenja sadržaja mrežnih stranica i politika zaštite osobnih podataka trećih osoba mogu se razlikovati od politike tvrtke Sandoz d.o.o.. Sandoz d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za poveznice ne mrežne stranice trećih osoba, a osobito ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti njihova sadržaja, odnosno sukladnosti sa zakonom. Sandoz d.o.o. ne odgovara za kršenja ili propuste u politici zaštite osobnih podataka trećih osoba.

Postavljanje korisničkih sadržaja na ovim mrežnim stranicama.

Iako Sandoz d.o.o. povremeno prati ili analizira posjete ovim stranicama, rasprave, razmjene, prijenos podataka, oglašavanje i slično, Sandoz d.o.o. nema zakonsku obvezu praćenja posjeta, niti daje jamstvo ili pravo prigovora na njihov sadržaj i ne preuzima odgovornost za pogreške, klevete, uvredljive izjave, javne napade, propuste, lažne informacije, opscene, pornografske i vulgarne sadržaje, prijetnje, otkrivanje osobnih podataka ili netočnosti u korisničkim sadržajima na ovim mrežnim stranicama. Korisnicima je zabranjeno postavljanje i distribuiranje nezakonitih, prijetećih, klevetničkih, uvredljivih, opscenih, sablažnjivih, huškačkih, pornografskih ili vulgarnih materijala i sadržaja, odnosno materijala koji bi mogli potaknuti ponašanje koje povlači kaznenu i građansku odgovornost ili na neki drugi način krši zakon. Sandoz d.o.o. će u potpunosti surađivati s nadležnim redarstvenim tijelima, a u slučaju sudskog naloga otkriti identitet korisnika koji je na mrežne stranice postavio takve sadržaje ili materijale.

Pravne posljedice.

U slučaju kršenja uvjeta i odredbi navedenih u Pravnim uvjetima korištenja sadržaja na mrežnim stranicama, Sandoz d.o.o. pridržava pravo bez odlaganja poduzeti sve potrebne mjere protiv prekršitelja, prekršitelju uskratiti pristup uslugama tvrtke Sandoz d.o.o. te u svako vrijeme, bez prethodne najave ukloniti sve informacije, podatke i sadržaje koje je postavio prekršitelj. Ako je iz kršenja uvjeta i odredbi navedenih u Pravnim uvjetima korištenja sadržaja na mrežnim stranicama proizišla šteta za Sandoz d.o.o., Sandoz d.o.o. ima pravo prema vlastitom nahođenju od prekršitelja zatražiti naknadu nastale štete.

Promjene.

Sandoz d.o.o. može u svako vrijeme i bez najave promijeniti ili ažurirati uvjete i odredbe Pravnih uvjeta korištenja sadržaja na mrežnim stranicama. Budući da su promjene obvezujuće za korisnike, preporučujemo svim posjetiteljima da redovito prate sve promjene uvjeta i odredbi korištenja koje će biti objavljene na ovim stranicama.